rb_brott-mot-barn_final-1.pdf_1.png
Rapporter

Brott Mot Barn: Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Publication year:

2015

Svenska

Format:

pdf (3.3 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Utredningar som rör brott mot barn ska utredas skyndsamt och Rädda Barnen vill visa på vilka konsekvenser det kan få för barn när så inte sker. Genom upprepade granskningar av Åklagarmyndighetens årsstatistik har vi haft möjlighet att följa förändringar över tid. Årets granskning visar att den genomsnittliga handläggningstiden för polis- och åklagares förundersökning minskar. Liksom tidigare år, finns dock stora skillnader och brister i hela Sverige.

Denna rapport visar att barn i många delar av Sverige måste vänta mycket längre än normala tre månader för att deras ärende ska lösas. Rapporten avslöjar att barn har en hög risk att må dåligt i väntan: barnets utveckling, självbild och psykiska hälsa påverkas inte bara av det brott som begås mot dem utan också av effekterna av en utdragen process utan tillräckligt stöd .

Rädda barnen Sverige uppmanar föräldrar, polis, socialtjänst och skolor att samarbeta för att hitta en lämplig lösning för varje barn.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Content type

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection