Barnfattigdom1990-talet-lang.pdf_0.png
Studier, Forskning och Granskningar

Barns Ekonomiska Utsatthet under 1990-talet: Bidrag till ett kommunalt barnindex

Publication year:

2002

Svenska

Format:

PDF (2.9 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Denna studie belyser barns ekonomiska levnadsvillkor i Sverige under 1900-talets sista årtionde. Hur har de grundläggande materiella förutsättningarna för barn och deras familjer utvecklats under detta årtionde som i många avseenden innebar påfrestningar och utmaningar för såväl samhällssystem som för enskilda hushåll? I vilken grad är det rimligt att hävda att vissa barn i Sverige inte garanteras ekonomiska uppväxtvillkor som står i samklang med uttalade politiska mål? I vilken utsträckning varierar dessa grundläggande materiella villkor för barn i landets kommuner? Ambitionen är att presentera en sammanhållen analys som förmår fånga variationer av barns ekonomiska villkor på kommunal nivå.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection