barnfattigdom
Rapporter, Studier, Forskning och Granskningar

Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2018

Publication year:

2018

Svenska

Format:

pdf (1002.1 KiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen har sedan år 2002 genomfört studier som speglar förändringar i barns välfärd i Sverige. Det här är den fjortonde rapporten i serien och kan ses som en uppföljare av de tidigare rapporterna. Rapporten redovisar utvecklingen till och med 2016.

Under det nya årtusendet har det skett en övergripande förbättring av barnets välfärd i Sverige: barnfattigdomen har minskat, inkomsterna har ökat och majoriteten av familjerna har det bättre ekonomiskt. Även om situationen förbättras för de flesta hushåll, visar denna studie också en större skillnad mellan höginkomsthushåll och låginkomsthushåll än tidigare. Ökande klyftor i hushållens välfärd bör förstås mot bakgrund av minskande ekonomisk utveckling i landet under de senaste decennierna. Barnfattigdom sjunker för vanligtvis utsatta befolkningar, till exempel barn till utrikesfödda föräldrar och ensamstående föräldrar, medan traditionella höginkomsthushåll blomstrar mer än tidigare. För närvarande är inkomsten för två tredjedelar av barnfamiljer dubbelt så stor som fattigdomsgränsen.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection