barn-i-foraldrars-fokus-en-utbildning-for-mammor-och-pappor-som-befinner-sig-i-familjerattsliga-konflikter-2(thumbnail)
Fallstudier och framgångsberättelser

Barn I Föräldrars Fokus. En utbildning för mammor och pappor som befinner sig i familjerättsliga konflikter

Publication year:

2008

Svenska

Format:

pdf (1.0 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Under de senaste två åren har Rädda Barnen och Södertälje kommun arbetat tillsammans för att skapa en metod som hjälper föräldrar som hamnar i familjetvister: ”Barn I Föräldrars Fokus” (”BIFF-projektet). Syftet med denna föräldrautbildning är att fokusera på det enskilda barnet och hur barn och unga reagerar på äktenskapskonflikter och familjeproblem som påverkar deras välbefinnande negativt.

 

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection