attm
Föräldramaterial, Lärarresurser och Skolmaterial

Att Möta Barn: Psykologernas tips till dig som möter barn på flykt

Publication year:

2015

Svenska

Format:

Publisher:

Save the Children Sweden

Hur kan du bemöta barn som flytt till Sverige och varit med om svåra upplevelser? Se Rädda Barnens korta filmer där Rädda Barnens psykologer Pernilla och Jannes pratar om vad trauma är och om barns behov av trygghet och goda relationer.

View & Download

Svenska

2 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection