arsrapport_2018.pdf_0.png

Share

Årsrapport 2018

Publication year:

2019

Svenska

Format:

pdf (8.2 MiB)

Publisher:

Rädda Barnens integrerade årsrapport över verksamheten 2018 består av tre delar; årsredovisning, effektrapport och hållbarhetsrapport.

I årsredovisningen kan du läsa om Rädda Barnens grundläggande idéer och om organisationen, få information om det ekonomiska utfallet och en analys av vad som påverkat organisationen det senaste året.

I effektrapporten berättar vi om Rädda Barnens resultat för barn, genom berättelser och kvantitativa data.

Hållbarhetsrapporten beskriver hur Rädda Barnen ser till att verksamheten är långsiktigt hållbar och hur vi arbetar för att ta socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar.

Read full abstract

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection