1_ar_med_pandemi-analys.pdf_1.png
Rapporter

1 År med Pandemi: Konsekvenser för barn och framtida risker

Publication year:

2021

Svenska

Format:

pdf (6.2 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen har verksamheter där vi når tusentals barn och unga runt om i Sverige. Vi möter barnen genom både ideellt aktiva och anställda tjänstepersoner. Det är viktigt för oss som möter barn, unga och deras familjer att lyfta det vi ser – de utmaningar vi står inför och den utsatthet som finns bland våra målgrupper. Just nu är det extra relevant, med anledning av den situation som vi befinner oss i idag på grund av Covid-19. Utifrån de barn och unga vi möter i våra verksamheter ser vi stora risker och konsekvenser för dem själva och deras familjer. Vi har nedan gjort en kartläggning utifrån de konsekvenser vi ser kring situationen med Covid-19 och de risker som blir påtagliga på så väl kort som lång sikt för de barn och unga som deltar i våra verksamheter.

View & Download

Svenska

1 Documents

Document information

Format

pdf

Content type

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection