operational-guidance-for-emergency-relief-and-staff-and-programme-managers(thumbnail)

Ulishaji wa Watoto Wachanga na Wadogo katika Dharura: Mwongozo wa Utendaji kwa Wafanyakazi katika Dharura na Wasimamizi wa Programu

1.5 MiB (PDF)

Publisher

IFE, Infant and Young Child Feeding in Emergencies Core Group

Format

PDF

Content type

Manuals, Toolkits and Guidance

Keywords

Breastfeeding, Child health, Infant and Young Child Feeding (IYCF), Ops guide