close-pdf-overlay

Plani Individual i Arsimit (PIA) dhe Udhëzuesi për Hartimin e Planit Individual të Arsimit për Fëmijë me Neoja të Veçanta Arsimo

453.3 KiB (PDF)

Publication year

2017

Publisher

Kosovo Ministry of Education, Science, and Technology, Save the Children Kosovo

Rights

Authors

Contributors

Format

pdf

Content type

Manuals, Toolkits and Guidance

Topics

Keywords

Children with disabilities, Education for all, Education systems, Inclusive education