migration_report_albania_eng_web.pdf_13.png

Fëmijët dhe Migracioni në Shqipëri: Prirjet më të fundit dhe masat e disponueshme të mbrojtjes

972.1 KiB (PDF)

Publisher

Terre des Hommes

Authors

Vathi, Zana, Zajmi, Iva

Format

pdf

Content type

Reports, Studies, Reviews and Research

Keywords

Balkans migration route, Child protection, Children on the move