general_criteria_of_child_particpation.pdf.png

KRITERET E PËRGJITHSHME TË PJESËMARRJES SË FËMIJËVE

695.8 KiB (PDF)

Publisher

Save the Children Albania, Save the Children International

Authors

Bala, Suela

Contributors

Çeloaliaj, Blerina, Ngjeçi, Edlira, Çarçani, Sabina, Korumi, Iva

Format

pdf

Content type

Manuals, Toolkits and Guidance

Topics

Child Participation

Keywords

Child participation