faq-en-schools-updated-2019.pdf_5.png

Ndalimi i Ndëshkimit Trupor në Shkolla: Përgjigje në pyetjet që shtrohen më së shpeshti

943.0 KiB (PDF)

Publisher

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children

Format

pdf

Content type

Manuals, Toolkits and Guidance

Topics

Child Protection, Protection of Children from Violence

Keywords

Child marriage, Corporal punishment, Positive discipline, Violence against children, Violence in schools