remiss-medicinska-aldersbedomningar-2022-03-14(thumbnail)

Rädda Barnens yttrande över delbetänkandet Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

548.4 KiB (PDF)

Publisher

Save the Children Sweden

Format

PDF

Topics

Migration and Displacement