Faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv och strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet thumbnail

2023_Strategiska-brott-kortversion-av-rapport_2021_5

391.8 KiB (PDF)

Publisher

Brottsförebyggande rådet, Brå

Format

PDF

Content type

Briefs, Fact Sheets and Brochures

Topics

Child Protection, Child Safeguarding

Keywords

Crime prevention