Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6–17 år thumbnail

2021-11-7626

896.7 KiB (PDF)

Publisher

Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen)

Format

PDF

Content type

Study: Research

Topics

Appropriate Care, Child Poverty

Keywords

Crime prevention