Վաղ տարիքի հիվանդ երեխայի վարման հիմունքներ

Ձեռնարկը նախատեսված է որպես ընտանեկան բժիշկների և մանկաբույժների ուսումնական փաթեթ և ուղեցույցներ է տրամադրում հիվանդ երեխայի ցուցադրության, խորհրդատվության, բուժման և ուղեկցման վերաբերյալ: Այն ներառում է ԱՀԿ-ի առաջարկությունները, ինչպես նաև ազգային արձանագրությունները և ընթացակարգերը: Ձեռնարկը հաստատվել է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից `որպես կրթական նյութեր` Հայաստանում առողջապահական ծառայություններ մատուցողների նախնական սպասարկման և ներհամակարգային պատրաստման համար:

Basics of Sick Child Screening, Counseling and Management

The manual is designed as a training package for family physicians and pediatricians and provides guidance on screening, counseling, treatment and referral of sick child. It includes the WHO recommendations as well as national protocols and procedures. The manual has been approved by RA Ministry of Health as educational material for pre-service and in-service training of health care providers in Armenia.

 

Published 2020-08-03

Document Information

Publication year
2010
Format
pdf, 112p.
Country
Armenia
Our thematic areas
Health and Nutrition
Keywords
Child health

Document Information

Publication year
2010
Format
pdf, 112p.
Country
Armenia
Our thematic areas
Health and Nutrition
Keywords
Child health