Till Dig som Lever Gömd eller Utan Papper: Information om rättigheter, stöd, och vård

This resource is intended for undocumented or hidden children and young adults in Sweden. It provides information on their rights, as well as available support and care. The brief is available in Swedish, Dari, and Arabic.

If you are a child, youth, or the parent to a child who has fled to Sweden and want to speak to someone directly, you may call Save the Children's Support line. Our support staff speak Arabic, Dari, Pashto, Swedish, and English. Calling is free of charge and you may remain anonymous. Find the phone number and more information here: www.raddabarnen.se/helpline

Detta informationsblad är tillför gömda eller papperslösa barn och unga som flytt till Sverige. Här finns information om dina rättigheter, stöd, och vård. Läs bladet på svenska, dari eller arbiska.

Om du är ett barn, ung, eller förälder till ett barn som har flytt till Sverige och vill tala med någon kan du ringa Rädda Barnens Stödlinje. Vi har samtalsstödjare som talar arabiska, dari, pashto, engelska och svenska. Samtalet är gratis och du får vara anonym. Finn numret och mer information här: www.raddabarnen.se/helpline

Published 2018-11-08

Related Documents