Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

OKULLARDA AKRAN ZORBALIĞINI ÖNLEME, OLUMLU ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ VE OLUMLU AKRAN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME

Çocuklar ve gençler arasında akran zorbalığına ilişkin farkındalığın artırılması ve akran zorbalığının önlenmesinde okullar ve öğretmenler önemli bir rol üstlenmektedir.Güvenli sınıf ve okul ortamının oluşturulması, olumlu öğretmen ve öğrenci ilişkisinin geliştirilmesi ve çocuklar arasında olumlu akran ilişkilerinin geliştirilmesi uzun soluklu ve kapsamlı bir çaba gerektirmektedir. Öğretmenlerin iyilik halinin artırılması, sınıflarda sosyal duygusal öğrenmeye alan açan bir ortam oluşturulması ve çocuklar ile gerçekleştirilecek birçok oyun ve etkinlik akran zorbalığının önlenmesi için anlamlı bir zemin sunmaktadır. Kendine güvenen, iyi hisseden ve kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olan öğretmenler sınıfları hem kendileri, hem de öğrenciler için anlamlı bir Alana dönüştürebilirler. Bu sebeple bu kitapçık öğretmenlerin iyilik hali ve stres durumlarında yapabileceklerine ilişkin stratejiler ile başlamaktadır. Sosyal-duygusal öğrenme becerileri üzerine yapılacak çalışmalar çocukların kendi duygularını anlamalarını, zorlayıcı durum ve duygular ile anlamlı bir şekilde başa çıkmalarını ve yine bu durumlarda başvurabilecekleri kaynakları öğrenmelerini sağlar. Böylelikle olumlu akran ilişkileri geliştirebilmenin de ilk adımı atılmış olur. Kitapçığın sonundaki etkinlik seti ise hem sosyal duygusal öğrenme becerilerini geliştirme hem de akran zorbalığı üzerine çalışmak için fikir ve uygulamalar içermektedir. Bu kitapçık öğretmenlerin etkinliklerin gücünden faydalanarak eğlenceli, güvenli ve kapsayıcı öğrenme ortamı geliştirmelerini ve akran zorbalığını önlemek adına olumlu akran ilişkilerini desteklemelerini hedeflemektedir.

Prevent Peer Bullying in Schools: Developing positive teacher-student and positive peer relationships

Schools and teachers play an important role in raising awareness of peer bullying among children and young people and in preventing peer bullying. Creating a safe classroom and school environment, developing positive teacher-student relationships, and developing positive peer relationships between children require a long-term and comprehensive effort. Increasing the well-being of teachers, creating an environment that opens up a space for social-emotional learning, and many games and activities with children provide a meaningful ground for the prevention of peer bullying. Confident, positive, and emotionally self-aware teachers can turn classrooms into a meaningful space for both themselves and their students. For this reason, this booklet begins with strategies on what teachers can do to improve their well-being in stressful situations.

Studies on social-emotional learning skills enable children to understand their own emotions, to cope with challenging situations and emotions in a meaningful way, and to learn the resources they can refer to in these situations. Thus, the first step in developing positive peer relationships is taken. The set of activities at the end of the booklet contains ideas and practices for both developing social-emotional learning skills and working on peer bullying.

This booklet aims to help teachers to develop a fun, safe, and inclusive learning environment by taking advantage of the power of activities and to support positive peer relationships in order to prevent peer bullying.

Published 2021-06-15