Nya #Nätsmart: Vägledning för vuxna

Vägledningen #nätsmart från 2015 till vuxna är nu uppdaterad (2021) med aktuella råd och tips om hur vi kan skydda barn från övergrepp på nätet. Vägledningen riktar sig till vuxna som möter såväl yngre barn som tonåringar, och det finns åldersspecifika avsnitt med tips för varje ålder. Syftet med #nätsmart är att vuxna kan få stöd i hur de kan prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp på nätet. I den ny uppdaterade versionen finns ännu mer tips och tankar om hur du som vuxen kan vara en del i barnens nätanvändande och bidra till att nätet blir en trygg plats. Jämfört med tidigare version finns bland annat ett större fokus på vilka lagar som gäller på nätet i relation till sexuella kränkningar och övergrepp. Det viktigaste för att bidra till barns trygghet på nätet är att dela det med dem – att vara intresserad, ställa frågor och ha nyfikna samtal.

Du hittar översättningar av #nätsmart 2015 på engelska och vietnamesiska på denna sida.

The New #Netsmart: Guidance for adults

#Netsmart has been updated with new recommendations on how to protect children from online abuse (2021). The guidance is intended for adults as well as for teenagers and includes chapters with age-specific recommendations. #Netsmart provides guidance on how to speak to children about their bodies, boundaries, and sexual abuse online. The latest version contains more tips and ideas on how you, as an adult, can be active in the child's online life and ensure that the internet is a safe space for them. This version also pays greater focus to laws that protect children from sexual violations and abuse. 

The 2015 version of this manual is available in English and Vietnamese here.

Published 2021-03-11

View and Download

Related Documents

View and Download