Մանկական պատմվածքների ժողովածու

Գիրքը նախատեսված է հինգից տասնմեկ տարեկան երեխաների համար: Այն ներառում է 35 պատմություն այնպիսի թեմաների վերաբերյալ, ինչպիսիք են հանդուրժողականությունը, երեխայի իրավունքները, բանակցությունները, համագործակցությունը, միջմշակութային համագործակցությունը, խարանն ու նախապաշարմունքը, շրջակա միջավայրի պահպանությունը և այլն:

Children's Story Book

The book is designed for children five to eleven. It includes 35 stories on such topics as tolerance, rights of the child, negotiation, cooperation, cross-cultural cooperation, stigma and prejudice, environmental stewardship, etc.

 

Published 2020-08-03

Document Information

Publication year
2008
Format
pdf, 178p.
Country
Armenia
Identifier
ISBN 978-99941-2-170-0

Document Information

Publication year
2008
Format
pdf, 178p.
Country
Armenia
Identifier
ISBN 978-99941-2-170-0