Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

Lugna, Lyssna, Stärk: Psykologisk första hjälp för barn i akut kris

Lugna, lyssna, stärk är en vägledning för hur du som vuxen kan stötta barn efter allvarliga händelser i samhället. Den ger konkreta råd och tips på hur du kan möta barn i kris. Rädda Barnen arbetar för att fler vuxna ska få större kunskap om krisstöd, för att fler barn ska få växa upp i trygghet - här och nu.

Sooth, Listen, Empower: Psychological first-aid for children in crisis

Sooth, Listen, Empower guides adults in how to support children following a severe societal disturbance. It provides practical recommendations on how to meet children in crisis. Save the Children works to strengthen adults' capacity to provide child-centered crisis support, ensuring that children have a safer childhood--here and now.

Published 2020-11-30

Document Information

Publication year
2020
Format
pdf, 20p.
Rights
© Rädda Barnen 2020
Region
Europe
Country
Sweden
Identifier
ISBN 91-7321-377-2

Document Information

Publication year
2020
Format
pdf, 20p.
Rights
© Rädda Barnen 2020
Region
Europe
Country
Sweden
Identifier
ISBN 91-7321-377-2