Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

Likestillingsanalyse av Redd Barnas Arbeid i Norge

The purpose of this gender equality analysis is to provide internal learning to Save the Children Norway. It documents and analyzes the voice of Save the Children's work in Norway in regard to gender and gender equality towards different target groups. The report identifies good examples and makes recommendations for a balanced gender perspective in Save the Children's future communication and campaign work towards members and volunteers, as well as donors.

 

[Norwegian]

Likestillingsanalysen har som formål å gi intern læring til Redd Barna, og den dokumenterer og analyserer hvilken stemme Redd Barnas arbeid i Norge har utad når det gjelder kjønn- og likestilling mot ulike målgrupper. Rapporten identifiserer gode eksempler og gir anbefalinger for et balansert kjønnsperspektiv i Redd Barnas videre arbeid med kommunikasjon og påvirkning, medlemmer og frivillige, samt givere.

Published 2020-02-04

Document Information

Publication year
2019
Format
pdf, 54p.
Rights
© 2019 Ipsos
Region
Europe
Country
Norway
Content Type
Reports

Document Information

Publication year
2019
Format
pdf, 54p.
Rights
© 2019 Ipsos
Region
Europe
Country
Norway
Content Type
Reports