Ինչպես կազմակերպել հեռավար ուսուցումը ZOOM հավելվածի միջոցով

Ուղեցույցում նկարագրվում են էլեկտրոնային սարքերին միանալու, առցանց կրթության հիմնական ծրագրերն օգտագործելու քայլաշարերը։ Այն նաև աջակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) երեխաների կրթության կազմակերպմանը հարթակի միջոցով։ Ուղեցույցը նախատեսված է ուսուցիչների, երեխաների և նրանց ծնողների համար։ 

How to organize distance learning through ZOOM application

The guide describes the steps to connect to electronic devices, to use the basic programs of online education. It also supports the organization of education for children with special educational needs (SEN) through the platform. The guide is intended for teachers, children and their parents.

Published 2020-07-30