Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

I Väntan på Livet: Om situationen för ungdomar som kommit ensamma till Sverige

I väntan på livet lyfter röster från ungdomar som kom ensamma som barn till Sverige under 2015–2016. Deras berättelser tillsammans med erfarenheterna från professionella och ideella som mött ungdomarna i Rädda Barnens verksamheter visar hur den så kallade nya gymnasielagens krav ofta ter sig orimliga att nå upp till. Rapporten fokuserar på fyra återkommande teman; hälsa, studier, arbete och boende där flera brister i samhället synliggörs.

Rapporten innehåller rekommendationer för åtgärder på kommunal, regional och nationell nivå.

Awaiting Life: The situation of unaccompanied youth in Sweden

Awaiting Life collects the voices of unaccompanied youth who arrived in Sweden during 2015-2016. Their stories, alongside the testimonies of professionals and volunteers who met them through Save the Children Sweden's programs, show how the so-called "new gymnasium law" often proves itself unattainable. The report focuses on four recurring themes: health, education, work, and shelter.

The report recommends actions for municipal, regional, and national leadership.

Published 2020-12-04

Document Information

Publication year
2020
Format
pdf, 28p.
Rights
© 2020 Rädda Barnen
Region
Europe
Country
Sweden
Content Type
Reports

Related Documents

Document Information

Publication year
2020
Format
pdf, 28p.
Rights
© 2020 Rädda Barnen
Region
Europe
Country
Sweden
Content Type
Reports