Ես գիտեմ իմ երեխային, իսկ դո՞ւ

ձեռնարկը նախատեսված է 0-6 տարեկան երեխաներ ունեցող ծնողների համար. այն պատմում է վաղ մանկության զարգացման և առողջության, դաստիարակության մեթոդների, ինչպես նաև երեխայի հանդեպ բռնության դրսևորումների մասին:

I know my child, what about you?

The guide aims to describe the principles of early childhood development, upbringing methods, and the signs of child abuse to parents.

Published 2020-07-31