Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

Checklista vid Migrationsverkets Boendeavvecklingar

Rädda Barnen träffar ofta barn som har erfarenhet av boendeavveckling och dess konsekvenser. Vi ser vikten av att lyfta deras röster och främja arbetet för att deras rättigheter ska tillgodoses.

Rädda barnen har därför tagit fram denna checklista vars syfte är att belysa faktorer som är särskilt viktiga för Migrationsverket att beakta inför en avveckling. Om flytten måste ske, så ska det ske utifrån principen om barnets bästa och med beaktande av övriga rättigheter i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Checklist for the Migration Agency's Housing Closures

Save the Children Sweden often meets children who have experience of housing closures and their consequences. We see it as important to raise their voices and support the work to ensure their rights are fulfilled. 

Save the Children Sweden has therefore developed this checklist with the intention of highlighting those factors that are especially important for the Migration Agency to observe during a housing closure. If a move must occur, then it must be done based on the best interest of the child and with adherence to the UN Convention on the Rights of the Child. 

Published 2021-03-22

Document Information

Publication year
2021
Author(s)
Heinig, Sara
Format
pdf, 8p.
Region
Europe
Country
Sweden
Our thematic areas
Child Protection

Document Information

Publication year
2021
Author(s)
Heinig, Sara
Format
pdf, 8p.
Region
Europe
Country
Sweden
Our thematic areas
Child Protection