Att Leva i Skuggan av Politiska Beslut: Vikten av mänskliga relationer och rätten att bli lyssnad på

Politiska beslut och myndigheternas bemötande har stor inverkan på situationen för barn och ungdomar som kommit ensamma till Sverige.

De senaste åren har präglats av flera förändringar i lagstiftningen vilket gjort det svårt för målgruppen att navigera i vad som gäller. Detsamma gäller för viktiga vuxna som finns runt ungdomarna. Läget har gjort att den psykiska ohälsan försämrats ytterligare. För ungdomarna har det varit en kamp för grundläggande rättigheter som boende, mat och kläder. Men även ett starkt behov av att finnas i ett socialt sammanhang, att förstå sina rättigheter för att kunna se möjligheter framåt.

Utifrån den rådande situationen initierade Rädda Barnen tillsammans med tidigare ensamkommande ungdomar, ett projekt för uppstart av trygga mötesplatser.

Published 2020-01-17

Document Information

Publication year
2019
Author(s)
Randell, Eva
Format
pdf, 7p.
Rights
© Rädda Barnen 2019
Region
Europe
Country
Sweden

Related Documents

Document Information

Publication year
2019
Author(s)
Randell, Eva
Format
pdf, 7p.
Rights
© Rädda Barnen 2019
Region
Europe
Country
Sweden