Առողջ սնունդ

Ուսումնական նյութը նախատեսված է տարրական դպրոցի համար `դպրոցական տարիքի երեխաների տեղեկացվածությունը բարձրացնելու և առողջ սննդի ցմահ պրակտիկայի զարգացմանը նպաստելու համար: Նյութը բաղկացած է (ա) «Առողջ սնուցում» ուսուցիչների ձեռնարկից և (բ) 1-4 դասարանների ուսանողների համար «Առողջ սնուցում» ինտերակտիվ ուսուցման նյութերից (կցված չէ. Կապվեք «Արմենիա ՔՈ» -ի հետ ՝ ինտերակտիվ ուսուցման նյութերի համար): Սա 24-ժամյա ուսումնական ծրագիր է ՝ 1-4 դասարանցիներին սովորեցնելու առողջ ապրելակերպի, սննդի և հիգիենայի հիմնական պրակտիկայում: Ուսումնական ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից:

Healthy Nutrition

The educational material is designed for primary school to raise awareness of school-age children and contribute to the development of lifelong practices of healthy nutrition. The material consists of (a) “Healthy Nutrition” Teachers Handbook and (b) “Healthy Nutrition” interactive learning materials for students of 1-4 grades (not attached). This is a 24 hours curriculum to teach 1-4 grade school children on a healthy lifestyle, nutrition, and hygiene key practices. The curriculum was approved by the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia.

 

Published 2020-08-03

View and Download

Document Information

Publication year
2012
Format
pdf, 48p.
Country
Armenia
Our thematic areas
Education
Content Type
Teaching Resources

Related Documents

View and Download

Document Information

Publication year
2012
Format
pdf, 48p.
Country
Armenia
Our thematic areas
Education
Content Type
Teaching Resources