Content presented from Save the Children's Resource Centre. Click here to see the full library »

1 År med Pandemi: Konsekvenser för barn och framtida risker

One Year of Pandemic: Consequences for children and future risks

Save the Children Sweden activities reach thousands of children and youth around Sweden. Through these activities, SC Sweden observes great risks to the children and youth, as well as their families. This document is a mapping of the impact of COVID-19, and the risks facing children and their families in both the short. and longterm.

 

Rädda Barnen har verksamheter där vi når tusentals barn och unga runt om i Sverige. Vi möter barnen genom både ideellt aktiva och anställda tjänstepersoner. Det är viktigt för oss som möter barn, unga och deras familjer att lyfta det vi ser – de utmaningar vi står inför och den utsatthet som finns bland våra målgrupper. Just nu är det extra relevant, med anledning av den situation som vi befinner oss i idag på grund av Covid-19. Utifrån de barn och unga vi möter i våra verksamheter ser vi stora risker och konsekvenser för dem själva och deras familjer. Vi har nedan gjort en kartläggning utifrån de konsekvenser vi ser kring situationen med Covid-19 och de risker som blir påtagliga på så väl kort som lång sikt för de barn och unga som deltar i våra verksamheter.

Published 2021-03-11

Document Information

Publication year
2021
Format
pdf, 27p.
Region
Europe
Country
Sweden
Content Type
Reports

Document Information

Publication year
2021
Format
pdf, 27p.
Region
Europe
Country
Sweden
Content Type
Reports