rb_vi_maa_kjempe_dobbelt_saa_hardt_web_final-2021(thumbnail)
Reports

Vi må kjempe dobbelt så hardt

Publication year:

2021

Norwegian

Format:

PDF (13.1 MiB)

Publisher:

Save the Children Norway

Ensomhet, mangel på venner og fritidsaktiviteter er noe av det barn og unge med funksjonsnedsettelse som har flyktet til Norge og er bosatt i en kommune, forteller om sin hverdag. De forteller også om å bli møtt med fordommer, om manglende informasjon om sine rettigheter og hvor de kan få støtte, og om mye venting. Flere av dem vi har snakket med, har fått god helseoppfølging og tilpasset utdanning, men dette gjelder ikke alle. Der det glipper mest, er i den sosiale inkluderingen.

I dette heftet løfter vi fram kunnskapen og erfaringene til barn og ungdommer med funksjonsnedsettelse og fluktbakgrunn, og vi har systematisert deres innspill etter temaer som de selv har syntes har vært viktige, og som har gått igjen på tvers av samtalene.

Read full abstract

View & Download

Norwegian

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link