tr_echo-education-report_1-4(thumbnail)
Reports

Understanding School Drop Outs Among Refugee Children: Barriers, Challenges, and Opportunities in the Case of Esenyurt, Istanbul

Publication year:

2021

English, Turkish

Format:

PDF (325.7 KiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Turkey

This research report has been prepared by Save the Children Turkey Country Office as a part of the “Community Based Child Protection Systems Strengthening In Esenyurt” project, funded by the European Union Humanitarian Aid (ECHO). Overall, the research aims to understand barriers, challenges, and opportunities among refugee children out of school and/or at risk of dropping out in Esenyurt, Istanbul, through a holistic approach with the inclusion of major stakeholders. The report also generates sustainable, evidence-based working models to increase school enrollment and school completion among refugee children.

Mülteci Çocuklar arasında okul terkni anlamak: Istanbul Esenyurt örneğinde engeller, zorluklar ve fırsatlar

Bu araştırma raporu Save the Children Türkiye Ülke Ofisi tarafından Avrupa Birliği İnsani Yardım (ECHO) tarafından finanse edilen “Esenyurt’ta Toplum Temelli Çocuk Koruma Sistemlerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Genel olarak araştırma, büyük paydaşların dahil edildiği bütünsel bir yaklaşımla, İstanbul Esenyurt’ta okula gitmeyen ve/veya okuldan ayrılma riski altındaki mülteci çocuklar arasındaki engelleri, zorlukları ve fırsatları anlamayı amaçlamaktadır. Rapor ayrıca, mülteci çocuklar arasında okula kaydolma ve okul bitirme oranını artırmak için sürdürülebilir, kanıta dayalı çalışma modelleri önermektedir.

Authors
View & Download

Autodetected language

English

1 Documents

Other languages

Turkish

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection