udhezues-edukativ-rreth-te-ushqyerit-ne-femijerine-e-hershme(thumbnail)
Child Friendly Materials, Manuals, Toolkits and Guidance

Udhëzues edukativ rreth të ushqyerit në fëmijërinë e hershme

Publication year:

2022

Albanian

Format:

PDF (19.8 MiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Të ushqyerit në fëmijërinë e hershme është shumë i rëndësishëm sepse gjatë kësaj periudhe ndodh zhvillimi fizik, psiko-motorik dhe gjuhësor i fëmijëve. Të ushqyerit e duhur në fëmijërinë e hershme përveç se është i domosdoshëm për një zhvillim të shëndetshëm dhe normal, parandalon një varg problemesh siç janë kequshqyerja, anemia, arritja e pamjaftueshme në mësime, kariesi i dhëmbëve si dhe sëmundjet tjera kronike në fazat jetësore të mëvonshme.

View & Download

Albanian

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link