radda-barnen-remissvar-utkast-till-lagradsremiss-vissa-kirurgiska-ingrepp-i-konsorganen-och-andrign-av-det-kon-som-framgar-av-fo(thumbnail)

Remissvar utkast till lagrådsremiss: Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår i folkbokföringen

Publication year:

2022

Swedish

Format:

PDF (2.0 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen ser positivt på att den nuvarande könsbyteslagstiftningen delas upp i två nya lagar, och därigenom separerar den juridiska processen med att byta kön från den medicinska processen. Rädda Barnen är också positiv till att barn från 12 år ska kunna byta det kön som framgår av folkbokföringen (så kallat juridiskt kön). Rädda Barnen saknar dock genomgående en barnrättslig analys av förslagen. Detta gäller bland annat förslaget om en 18-årsgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, krav på vårdnadshavarens samtycke för byte av juridiskt kön och hur barnets bästa ska bedömas i de olika processerna.

View & Download

Swedish

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection