radda_barnens_yttrande_migrationspolitik(thumbnail)

Remissvar: Rädda Barnens yttrande till SOU 2020:54 – En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Publication year:

2020

Swedish

Format:

PDF (6.2 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Sedan det exceptionellt  stora asylmottagandet 2015, har Rädda Barnen framfört kritik mot de restriktiva lagändringarna inom migrationsrättens område. Rädda Barnen är orolig att denna riktning kan leda till kränkningar av barns rättigheter enligt barnkonventionen och andra konventioner om mänskliga rättigheter.

View & Download

Swedish

1 Documents

Document information

Format

PDF

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection