remissvar-barnets-basta-vid-fortsatt-vard-enligt-lvu-ver-2(thumbnail)
Reports

Remissvar: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Publication year:

2022

Swedish

Format:

PDF (1.5 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen har svarat på remiss av socialutskottets utredning om barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU, det som också kommit att kallas ”lex Lilla Hjärtat”. Utredningen föreslår att prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra ska göras i två steg, där det först ska prövas om omständigheterna som föranledde LVU har förändrats på ett genomgripande och varaktigt sätt. Om så har skett, ska en prövning göras för att avgöra om barnets hälsa och utveckling allvarligt kan skadas om vården upphör och vid denna prövning ska barnets bästa vara avgörande. Utredningen föreslår även vissa följdändringar, bland annat att ordet ”barn” ska föras in på flera platser i lagen och att lagen ska byta namn till ”lagen med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga”, för att tydliggöra barnrättsperspektivet. Rädda Barnen var överlag positiv till förslagen i utredningen.

View & Download

Swedish

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection