yttrande-mottagandeutredningen(thumbnail)

Rädda Barnens Remissyttrande över Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22): Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Publication year:

2022

Swedish

Format:

PDF (1.7 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Rädda Barnen instämmer i utredningens analys att det nuvarande systemet för mottagande av asylsökande behöver reformeras och anser att flera av förslagen kan leda till såväl en snabbare och effektivare asyl- som integrationsprocess för asylsökande och nyanlända. Det kräver dock att Migrationsverket klarar sina handläggningstider och att samarbetet mellan alla berörda aktörer (inklusive civilsamhället) fungerar. Det finns även risker med stora center, och om det inte kan garanteras att till exempel barn i familj endast kommer att vistas i ankomstcenter en begränsad tid kan integrations- och etableringsprocessen snarare stanna av och den psykiska ohälsan öka. Vi anser att förslaget om begränsningar av möjligheten till egenbosättning genom social prövning har sina fördelar, men att det behövs göras en analys av vad som händer om många även i fortsättningen väljer att ordna sitt eget boende, inte minst ur ett barnperspektiv.

View & Download
Document information

Format

PDF

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection