Starka mammor – trygga barn 5 3000

Podcast: Starka mammor – trygga barn 5/5

Publication year:

2022

Swedish

Format:

Publisher:

Save the Children Sweden

I fem avsnitt beskriver nyanlända mammor och deras barn själva sin situation, sina drömmar och sina utmaningar. I varje avsnitt samtalar även yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter dessa mammor i sitt arbete eller i sina ideella engagemang om hur vi kan bidra till att mammorna ska bli så bra bemötta som möjligt. Hur vi kan ta hänsyn till deras unika situation med målet att skapa starka mammor och trygga barn med stora möjligheter i livet. Programledare är Tanvir Mansur och Tove Samzelius.

Avsnitt 5 Ett anpassat föräldrastöd för ensamstående mammor
Vi träffar Sumaya som vill fortsätta arbeta med språk, men hon har MS och behöver tid och stöd för att kunna ta hand om sig och sina barn. I studion Eva Harnesk som arbetar med föräldrastöd för ensamstående mammor på Rädda Barnen och Shirin Mustafa som är socionom inom socialtjänsten. De samtalar om vikten av att stöd anpassas efter människors livsvillkor för att nå ut och göra skillnad på riktigt.

View & Download

Swedish

3 Documents

Document information

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection