Starka mammor – trygga barn 4 3000

Podcast: Starka mammor – trygga barn 3/5

Publication year:

2022

Swedish

Format:

Publisher:

Save the Children Sweden

I fem avsnitt beskriver nyanlända mammor och deras barn själva sin situation, sina drömmar och sina utmaningar. I varje avsnitt samtalar även yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter dessa mammor i sitt arbete eller i sina ideella engagemang om hur vi kan bidra till att mammorna ska bli så bra bemötta som möjligt. Hur vi kan ta hänsyn till deras unika situation med målet att skapa starka mammor och trygga barn med stora möjligheter i livet. Programledare är Tanvir Mansur och Tove Samzelius.

Avsnitt 3 Att försörja en familj som ensamstående och ny i Sverige
Vi möter Samira i bilen, hon behöver åka långt för att kunna studera och att samtidigt hinna med arbete och att ta hand om barnen är en utmaning som ensamstående mamma. I studion berättar Tove Samzelius om sin forskning om ensamstående mammors livsvillkor i en förändrad svensk välfärdsstat och vad som skulle kunna göra skillnad.

View & Download

Swedish

3 Documents

Document information

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection