kthimi-ne-shkolle-ne-kohe-te-covid-19(thumbnail)
Briefs, Fact Sheets and Brochures

Kthimi në shkollë në kohë të COVID-19

Publication year:

2020

Albanian

Format:

PDF (12.1 MiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

Në të gjithë botën tani po kalojmë nëpër një situatë të çuditshme. Tani po kthehemi në shkollë – ky është hapi I parë drejtë kthimit drejtë normales.

View & Download

Albanian

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link