karte-sociale-hk-22_11(thumbnail)
Briefs, Fact Sheets and Brochures

Karta Sociale

Publication year:

2022

Albanian

Format:

PDF (1.7 MiB)

Publisher:

HANDIKOS,Save the Children International,Save the Children Kosovo

Karta sociale është një përmbledhje e dokumenteve të institucioneve publike që ofrojnë shërbime sociale, shëndetësore dhe arsimore për fëmijët me aftësi të kufizuara.

View & Download

Albanian

1 Documents

Document information

Format

PDF

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link