r17-2023-ingen-regel-uten-unntak(thumbnail)
Reports

Ingen regel uten unntak – en diskusjon om ekstra oljepengebruk i en ekstraordinær verden

Publication year:

2023

Norwegian

Format:

PDF (1.1 MiB)

Publisher:

Save the Children Norway

Rapporten gjør rede for noen av de store økonomiske forpliktelsene Norge har de neste årene som vil binde opp en del midler på bistandsbudsjettet, inkludert en dobling av de årlige klimainvesteringene innen 2026 og laget et forpliktende hjelpeprogram for Ukraina. Rapporten konkluderer med at dersom Norge skal levere på disse forpliktelsene blir det vanskelig å videreføre dagens nivå på humanitær bistand og utviklingshjelp innenfor rammen av dagens bistandsbudsjett som er på rundt 1% av BNI. Videre er det ventet at norsk økonomi vil svekke seg i årene som kommer, noe som ytterligere reduserer rammen. Da står man i realiteten overfor to muligheter: kutte eller tilføre friske penger.

Rapporten tar utgangspunkt i det sistnevnte og drøfter argumenter for og imot å i en periode øke oljepengebruken ut over handlingsregelen. Rapporten konkluderer med at det finnes flere gyldige argumenter for, spesielt tungtveiende er det at kostnadene knyttet til fremtidige kriser trolig er høyere enn om vi forebygger og forhindrer. Videre peker rapporten på områder hvor det er nødvendig med mer kunnskap for at politikerne skal kunne ta informerte valg om bruken av oljepengene fremover.

Read full abstract

View & Download

Norwegian

1 Documents

Document information

Format

PDF

Content type

Country

Region

Topics

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link