heart_healing-and-education-through-the-arts(thumbnail)
Briefs, Fact Sheets and Brochures, Manuals, Toolkits and Guidance

HEART: Healing and Education through the Arts

Publication year:

2020

English, Albanian,Serbian

Format:

PDF (106.9 KiB)

Publisher:

Save the Children International,Save the Children Kosovo

HEART: Healing and Education through the Arts

When we think of the arts, many of us think of drawing and painting—but there is so much more: singing, dancing, playing musical instruments, acting/drama, clay sculpture, model building, story-telling, puppetry, poetry, creative writing. All of these have roles to play in helping children to develop cognitively, emotionally, and socially.

 

HEART: Shërim dhe Edukim nëpërmjet Arteve

Kur mendojmë për artet, shumë nga ne mendojnë të pikturuarit, të vizatuarit – por ka shumë më shumë: të kënduarit, të vallëzuarit, të luajturit e instrumenteve muzikore, të aktruarit/teatro, skulptura me argjilë /plastelinë, ndërtim modelesh, tregim rrëfenjash, teatër kukullash, poezi, të shkruarit krijues. Të gjitha këto kanë rolin e tyre për të luajtur që t’i ndihmojnë fëmijët të zhvillohen nga pikëpamja konjitive (e njohjes), emocionalisht dhe shoqërisht.

HEART: Isceljenje i Obrazovanje kroz Umetnost

Kada razmišljamo o umetnosti, mnogi od nas pomisle na slikanje, crtanje – ali postoji još mnogo toga: pevanje, ples, sviranje muzičkih instrumenata, gluma, vajarstvo od gline / plastelina, izrada maketa, pripovedanje, lutkarstvo, poezija, kreativno pisanje. Sve ovo treba da igra ulogu u pomaganju deci da se razvijaju na kognitivnom i socio-emocionalnom nivou. „Umetnost“ promoviše samoizražavanje

Read full abstract

View & Download

Autodetected language

English

1 Documents

Other languages

Albanian

1 Documents

Serbian

1 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link