rb_fritidtidsklubb_rapp_0322_web(thumbnail)

Et bra sted å være: slik barn og under ser det

Publication year:

2021

Norwegian

Format:

PDF (6.0 MiB)

Publisher:

Save the Children Norway

In the report Et bra sted å være – slik barn og unge ser det, Norwegian children and youth explains the importance of their activity clubs and the need for every municipality to have an offer.

Rapporten handler om fritidsklubber i Norge, og hva fritidsklubben betyr for barn og unge. Redd Barna har samarbeidet med organisasjonen Ungdom og Fritid om å innhente barn og unges tanker, meninger og ønsker om fritidsklubben. Dette er gjort gjennom en spørreundersøkelse med kommunale barne- og ungdomsråd og gjennom workshoper og samtaler med barn og unge som bruker fritidsklubber. Rapporten viser at barn og unge bruker fritidsklubben og at de trives på klubben. De sier det er viktig at den er åpen, er tilgjengelig og at det er trygge voksne som jobber der.

Rapporten inneholder også konkrete krav til hva norske kommuner må gjøre for å sikre en møteplass for barn og unge, og den påpeker også at myndighetene må lovfeste kommunale fritidsklubber, slik at alle barn og unge har tilgang til fritidsklubber

Read full abstract

View & Download

Norwegian

1 Documents

Document information

Format

PDF

Country

Region

Rights

© Author/Publisher

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link