de-forsta-aren-ukrainska-mammor-berattar(thumbnail)
Reports

De första åren i Sverige – ukrainska mammor berättar

Publication year:

2024

Swedish

Format:

PDF (5.4 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Med studien De första åren i Sverige – ukrainska mammor berättar vill Rädda Barnen belysa hur några ukrainska mammor upplever sin egen och sina barns situation i Sverige. 

I den här studien låter vi sex mammor från Ukraina, bosatta i olika delar av Sverige sedan 2022, få komma till tals. De berättar om sina upplevelser under de första åren i Sverige. Deras berättelser ger en ögonblicksbild av hur livet har tett sig för några av de tusentals familjer som sökt trygghet i Sverige.

Sammantaget beskriver kvinnorna hur mottagandet har sett ut för olika familjer, de ekonomiska utmaningar och förutsättningar för egen försörjning de stött på. Vi tar del av familjernas boendeförhållanden, barnens situation och de problem som uppstår när man lever med tillfälliga uppehållstillstånd och utan personnummer under en längre tid. Mammorna beskriver den hjälp de har fått av enskilda svenskar med tacksamhet men även de svårigheter de mött på vägen för att kunna leva ett drägligt liv här och nu. Några drömmer om att återvända hem till Ukraina medan andra vill stanna i Sverige och bygga sin framtid här.

”Det är svårt med massflyktsdirektivet eftersom det gör att stödet har varit begränsat. Till exempel så fick vi inte läsa SFI i början […] Vi vill stanna i Sverige. Jag är trött på att flytta. Det viktigaste för mig är att mina barn är glada och att de trivs.” -Olena, mamma från Ukraina

Studien är framtagen som en del av det arvsfonds-finansierade projektet Starka mammor – trygga barn som under 2023 har hållit i ett anpassat föräldrastöd för familjer från Ukraina. Läs mer om projektet Starka mammor – trygga barn (raddabarnen.se)

Read full abstract

View & Download

Swedish

1 Documents

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection

Share

Link