blandade-kanslor-vagledning(thumbnail)
Child Friendly Materials, Manuals, Toolkits and Guidance, Parenting Materials

Blandade Känslor: Om barn och ungas psykiska hälsa

Publication year:

2022

Swedish

Format:

PDF (6.6 MiB)

Publisher:

Save the Children Sweden

Att förstå sina egna känslor gör det lättare att hantera och prata om sitt mående. Materialet Blandade känslor ger stöd till barn och till vuxna som möter barn i alla åldrar. Det kan användas i skolan, på fritiden, i hemmet, inom socialtjänsten eller vården.

Vuxna har en viktig roll för barns psykiska hälsa. Att vi vuxna finns där, lyssnar, försöker förstå och ger det stöd vi kan, är värdefullt. Vi har stora möjligheter att påverka, men ibland är det kanske svårt att veta hur vi ska tänka och göra.

Forskning visar att barn och unga som får kunskap om psykisk hälsa också mår bättre. Därför är det viktigt att unga får lära sig om hur de själva fungerar och hur de kan ta hand om sitt egna mående. Då minskar risken att utveckla psykisk ohälsa.

I Blandade känslor hittar du:

  • En lättillgänglig vägledning för vuxna med konkreta tips och råd om barn och unga i alla åldersgrupper (0–18år)
  • Faktablad för vuxna om friskfaktorer för att stärka barns förutsättningar att må bra
  • Faktablad med roliga övningar för barn 9–12 år

Kunskap om psykisk hälsa hos barn (0–18 år)

Blandade Känslor – vägledning om barn och ungas psykiska hälsa innehåller konkreta tips och råd för att stärka skyddsfaktorer i alla åldersgrupper. Den kan kombineras med faktablad om friskfaktorer för vuxna som möter barn i sitt arbete eller på sin fritid, och kan användas både i såväl skolan och hemmet som inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. 

Fokus är att lyfta de skyddande faktorer som främjar god psykisk hälsa. Materialet har tagits fram för att passa alla barn oavsett bakgrund och erfarenheter och vägledningen omfattar barn och unga 0–18år.

View & Download

Swedish

4 Documents

Document information

Subscribe and receive reading selections

Save all your favorite materials for future use

Upload research & contribute to the collection