Manuals, Toolkits and Guidance

Առողջ սննդի սկզբունքներ ու դպրոցական առողջ ճաշացանկ

small calendar icon

Publication year:

2019

small globe icon

Armenian

small file information icon

Format:

pdf (2.0 MiB)

small number of pages icon

Publisher:

Save the Children Armenia,Save the Children International

Ծնողների համար նախատեսված այս ձեռնարկը ներկայացնում է ամփոփ տեղեկեկատվություն առողջ սննդի սկզբունքների մասին, ինչպես նաև պարունակում է երեխաների դպրոցական լանչերի մատչելի բաղադրատոմսեր։

Healthy eating principles and a healthy school menu

This handbook for parents provides a summary of healthy eating principles, as well as accessible recipes for school lunches for children.

 
Document information
dropdown-chevron

SubscribeSubscribe and receive reading selections

LibrarySave all your favorite materials for future use

UploadUpload research & contribute to the collection

By browsing the Resource Centre you are agreeing to our use of cookies. Read our cookie policy.