Efter Våldet: Hur stärker vi barns rättigheter på skyddat boende?

                           Refine results

                           Latest

                           Relevance

                           Alphabetical

                           Publication years

                           Subscribe to this collection

                           About the collection

                           Efter Våldet: Hur stärker vi barns rättigheter på skyddat boende?

                           Varje år tvingas tusentals barn i Sverige att fly från sina hem till ett skyddat boende på grund av våld i hemmet. Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnafrid vid Linköping Universitet, Marie Cederschiöld högskola samt Göteborgs Stadsmission har mellan januari 2020-januari 2022 drivit det EU-finansierade projektet ”Efter Våldet – barns rättigheter på skyddat boende”.  Målet har varit att stärka barns rättigheter på skyddade boenden genom att testa en modell bestående av olika insatser. Om du vill läsa mer om projektet i helhet hittar du all information på:

                           Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende – Linköpings universitet (liu.se)

                           Under projektet samlades det även in information om vad som behöver förbättras för att barnens rättigheter ska stärkas. I projektet ansvarade Rädda Barnen för att bedriva en påverkanskampanj mot beslutsfattare och politiker. Det gjordes filmer och underlag som spreds i sociala medier och vid möten med relevanta aktörer. All information kopplat till påverkanskampanjen finns på:

                           www.rb.se/eftervaldet

                           De fem påverkansfrågorna som togs fram var:

                           VI BEHÖVER:

                           • Se till att varje barn får tillgång till ett tryggt boende efter tiden på skyddat boende.
                           • Garantera att barn aldrig tvingas till umgänge med en våldsutövande förälder mot sin vilja.
                           • Ge barn tillgång till bedömning, stöd och behandling för att hantera upplevelser av våld.
                           • Säkerställa att barn får snabb tillgång till förskola och skola vid placering på skyddat boende.
                           • Agera för att den våldsutövande föräldern genomgår behandling så att våldet upphör

                            

                           Show More

                           Page 1 of 1

                           Displaying false of 0 results

                           Sort by:

                           Latest

                           Alphabetical

                           Refine results